PEGASUS VISION CENTER

 

 
 
Pegasus View Center, és la interfaz gràfica que permet la gestió de les instal·lacions.
El Control d'usuari permet gestionar les trucades rebudes al centre de control i visualitzar les càmeres associades a cada intèrfon de forma automàtica.
Permet gestionar les intervencions dels operadors.
Es mostren tots els elements de la instl·lació, es seu estat i executar accions sobre els mateixos.
Es reben les alarmes produïdes.