PEGASUS CONTROL ENGINE

 

 

El Driver de Control, és l'encarregat de gestionar les variables dels autòmates.

llegeix i estableix els valors dels senyals digitals (principalment)

Aquestes variables es posen a disposició del "Cerca" per altres mòduls.

També s'encarrega de guardar a la base de dades els canvis de valor de les variables.