Pegasus d'Informació

 
 
 
Pegasus Reporting, és l'eina que permet l'explotació de l'informació registrada per el sistema, ja sigui per Pegasus Control del "Cerca" o per Pegasus View Center.