Clients

Actualment, Pegasus Solutions, amb el seu programari Pegasus Control System, gestiona de forma centralitzada més de 80 aparcaments entre tots els seus clients, tant pel que fa als senyals digitals, la interfonia i la videovigilància.

Això posiciona Pegasus Solutions entre les empreses de gestió de la centralizació més importants en el sector dels aparcaments.

Amb el sistema P-APP per a Interparking gestiona l’accés a 60 aparcaments de tot Espanya, amb una cartera creixent de 15.000 clients actius. Atès al seu èxit, Interparking ha confiat en Pegasus Solutions per implantar aquest mateix sistema als aparcaments de Romania. Aquest projecte s’ha iniciat aquest quart trimestre i finalitzarà al llarg del proper any.

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.