PGC-Opendoor

El sistema de Control d’Accés [ PGC_OPENDOOR ]  aplicat al control d’accessos d’aparcaments públics. Permet diferents configuracions per a identificar l’usuari: teclat, codi de barres, targetes sense contacte i s’integra a tots els sistemes de gestió convencionals, als quals complementa amb funcions de seguretat i control d’accessos. [ PGC_OPENDOOR ] integra una pantalla a color de 7” per ajudar a l’usuari en el procés d’identificació.

[ PGC_OPENDOOR ] també incorpora un intèrfon per tal que l’usuari pugui comunicar-se amb el centre de control en cas que tingui un dubte o problema.

Independentment del suport que utilitzi l’aparcament, és possible identificar l’usuari a partir dels 4 dígits de la seva matrícula. En cas que el vehicle es trobi a l’interior,[ PGC_OPENDOOR ] obrirà la barrera.

L’obertura es dur a terme mitjançant l’activació de senyals digitals que incorpora[ PGC_OPENDOOR ].

 

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.