Rack de comunicacions

Una part fonamental de la implantació de sistema [Pegasus Control System] són tots els elements que no formen part programari. Pegasus Solutions ofereix una solució de centralització integral. Aportem tant la part de programari com de maquinari.

Això implica el muntatge d’un rack de comunicacions, així com tot el cablejat fins als equips que cal monitorar, ja es tracti d’estats de barrera, portes de caixers automàtics, accessos de vianants, extractors, centrals d’alarmes, bombes de buidatge, ascensors, dipòsits, o qualsevol element elèctric que es puguin monitorar. Tots aquests senyals arriben fins al Rack, on, un autòmat d’Opto s’encarrega de rebre’ls i enllaçar-los amb el programari de Pegasus. Treballem amb les principals empreses de ticketing per tal de poder integrar i monitorar la seva maquinària de ticketing al nostre sistema.

Després de visitar la instal·lació i estudiar les diferents opcions, plantegem una solució d’instal·lació del sistema de videovigilància mitjançant càmeres que registren qualsevol tipus de moviment les 24 h del dia, els 365 dies de l’any en els equips d’enregistrament de vídeo que col·loquem al Rack.

Una altra part important és la instal·lació de sistema d’interfonia i megafonia a l’aparcament. Aquests sistemes permeten que l’usuari pugui comunicar-se de forma ràpida amb el centre de control per demanar ajuda o consell. Instal·lem intèrfons integrats en pals de sortida i d’entrada, caixers, ascensors, accessos de vianants o lavabos.

 

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.