Solucions tecnològiques especialitzades

Pegasus Solutions

Consultoria i Assistència Tècnica en sistemes TIC

Experiència
Infraestructura
Atenció al client

SERVEIS

CONSULTORIA / ASSESSORIA TÈCNICA

A la consultoria posem en pràctica la nostra experiència en el sector per a resoldre problemes i consultes, pel que fa al disseny, del funcionament d’un sistema TIC (sistemes que integren el maquinari, el programari i els dispositius de comunicacions, com ara xarxes, servidors, dispositius mòbils, etc.).

MANTENIMENT I SERVEIS POSTVENDA

Oferim un servei orientat a garantir un funcionament òptim de tota la infraestructura tecnològica dels nostres clients. Ens anticipem als constants canvis tecnològics avaluant el funcionament de la instal·lació per tal de detectar els nous requeriments que demana el mercat i adaptar-los a les actualitzacions de la tecnologia pertinents.

SOLUCIONS A MIDA D’OPCIONS TECNOLÒGIQUES

Des de Pegasus Solutions aportem solucions que s’adapten les característiques específiques de cada client. Assumim la responsabilitat de tot el procés, des de l’anàlisi, el disseny, la programació, i la implementació, fins al monitoratge.

PRODUCTES

GESTIÓ DE PÀRQUINGS

PEGASUS CONTROL SUITE

És el conjunt d’eines o sistemes que, de forma centralitzada, faciliten:

  • la visualització,
  • el control,
  • el monitoratge,
  • l’emmagatzematge, i
  • el reporting

de les dades o actuacions de l’aparcament fetes in-situ i de forma remota.

RACK DE COMUNICACIONS

Una part fonamental de la implantació de sistema [Pegasus Control System] són tots els elements que no formen part programari. Pegasus Solutions ofereix una solució de centralització integral. Aportem tant la part de programari com de maquinari.

Això implica el muntatge d’un rack de comunicacions, així com tot el cablejat fins als equips que cal monitorar, ja es tracti d’estats de barrera, portes de caixers automàtics, accessos de vianants, extractors, centrals d’alarmes, bombes de buidatge, ascensors, dipòsits, o qualsevol element elèctric que es puguin monitorar.

PGC-OPENDOOR

El sistema de Control d’Accés (PGC_OPENDOOR) aplicat al control d’accessos d’aparcaments públics. Permet diferents configuracions per a identificar l’usuari: teclat, codi de barres, targetes sense contacte i s’integra a tots els sistemes de gestió convencionals, als quals complementa amb funcions de seguretat i control d’accessos.

20 anys d’experiència

SOBRE PEGASUS SOLUTIONS

Pegasus Solutions es fundà l’any 2014 amb l’objectiu de crear productes de qualitat que aportessin solucions a mida als clients, tot això, amb un equip de professionals pluridisciplinari que engloba les àrees de l’enginyeria, l’electrònica, la informàtica i les comunicacions.

L’equip humà que forma Pegasus Solutions acumula 20 anys d’experiència en el sector dels aparcaments. Això ens permet donar resposta a totes les tecnologies que els clients puguin demanar. Així doncs, som un proveïdor integral capaç de donar resposta a totes les necessitats de gestió del sector de l’aparcament

Clients destacats

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.