Pegasus control suite

És el conjunt d’eines o sistemes que, de forma centralitzada, faciliten:

  • La visualització,
  • El control,
  • El monitoratge,
  • L’emmagatzematge
  • El reporting

De les dades o actuacions de l’aparcament fetes in-situ i de forma remota.

Per a cada projecte d’aparcament duem a terme una programació i adaptació personalitzada per tal ajustar-nos a les necessitats del client.

PEGASUS CONTROL SUITE s’adapta als procediments de cada empresa i instal·lació amb l’objectiu d’optimitzar al màxim les opcions de control i rendiment.

Com tota suite, és un recull d’aplicacions en la qual cada aplicació duu a terme un rol i unes funcionalitats específiques que, sumades, ofereixen una solució global i completa per a la centralització i el control de l’aparcament.

El grup d’aplicacions que formen el core, necessari i imprescindible, de la suite és el PEGASUS CONTROL SYSTEM.

PEGASUS CONTROL SYSTEM

La finalitat d’aquest sistema és facilitar la gestió de l’operativa de les instal·lacions. Administra tota la informació necessària per tal de garantir el control de les instal·lacions i facilitar la presa de decisions. Es basa en la centralització i emmagatzematge d’informació. Permet la gestió de múltiples instal·lacions, així com la integració contínua de sistemes externs per al monitoratge o control.

El sistema Pegasus Control System es basa en una filosofia modular amb diferents funcionalitats i uns objectius comuns, i es divideix en:

PEGASUS CONTROL ENGINE

PEGASUS VISION CENTER

PEGASUS REPORTING

PEGASUS CONFIGURATOR

PEGASUS WATCH

Programari de monitoratge en temps real de les imatges captades per les càmeres de videovigilància. Permet la connexió amb equips d’enregistrament de vídeo de diferents fabricants i models mitjançant una única plataforma de control:

Samsung

Center

N2V

Dahua.

Aquesta eina roman viva contínuament, oberta a la integració, amb nous models i marques d’equips d’enregistrament de vídeos.

Permet organitzar les càmeres agrupant-les per instal·lacions, zones o àrees preferides. Ofereix una eina per a la creació de seqüències de visualització de càmeres, com per exemple, una seqüència de càmeres en caixers o una seqüència de càmeres de càmeres en barreres d’entrada.

El control d’usuaris permet registrar i monitorar els accessos. L’aplicació està gestionada pels operadors.

PEGASUS EVENT TRACKING

És l’eina que permet gestionar les possibles incidències que es produeixen a les instal·lacions. Ens permet registrar les incidències i establir-ne l’estat, el tipus i la instal·lació on s’han produït, així com els proveïdors implicats.

Permet als usuaris afegir comentaris, vincular documentació i modificar-ne l’estat en funció de la seva evolució.

També disposa d’un sistema d’alertes mitjançant el correu electrònic per a les incidències crítiques.

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.