PEGASUS CONTROL SUITE

Pegasus Control System

La finalitat d’aquest sistema és facilitar la gestió de l’operativa de les instal·lacions. Administra tota la informació necessària per tal de garantir el control de les instal·lacions i facilitar la presa de decisions. Es basa en la centralització i emmagatzematge d’informació. Permet la gestió de múltiples instal·lacions, així com la integració contínua de sistemes externs per al monitoratge o control.

El sistema Pegasus Control System es basa en una filosofia modular amb diferents funcionalitats i uns objectius comuns, i es divideix en:

PEGASUS CONTROL ENGINE

Motor del sistema de gestió i monitoratge d’instal·lacions. S’adapta a les necessitats específiques de cada client i a tot tipus d’instal·lacions. Està format per diferents mòduls que s’encarreguen de la gestió de:

La interfonia,

L’enllumenat,

Els sistemes contra incendis,

Les alarmes tècniques,

La gestió d’esdeveniments programats,

El sistema de guiatge i senyalització (compatible amb proveïdors del mercat),

El control d’accessos,

El grups electrògens,

El cvm: analitzador de xarxes elèctriques,

La videovigilància.

PEGASUS VISION CENTER

Interfície gràfica que permet gestionar de forma centralitzada les instal·lacions pel que fa al monitoratge i el control. És molt fàcil d’utilizar gràcies al seu disseny, àgil i intuïtiu. Permet gestionar trucades, alarmes, visualitzar càmeres, registrar les intervencions dutes a terme pels operadors, així com monitorar i actuar en temps real sobre els diferents dispositius que conformen cada instal·lació.

PEGASUS REPORTING

Eina que ens permet explotar la informació generada a partir del monitoratge i l’ús de l’aplicació de gestió de les instal·lacions.

Està formada per un grup de llistats personalitzables, accessibles mitjançant un entorn web.

El registre de trucades ateses,

Les intervencions dutes a termes pels operadors,

El registre d’alarmes,

Els canvis d’estat dels elements sotmesos a un monitoratge.

Permet l’exportació a formats més coneguts com, per exemple, un fitxer pla, Excel, CSV o pdf.

PEGASUS CONFIGURATOR

Eina que ofereix la possibilitat d’adaptar certes característiques de gestió i visualització a les necessitats expecífiques de cada instal·lació.

Permet enllaçar els dispositius d’alarma, la càmera i l’intèrfon per tal mostrar la imatge automàticament en el moment en què entra una trucada, se selecciona el dispositiu o s’activa l’alarma.

Permet definir els perfils d’usuari i els permisos i personalitzar els motius associats a les trucades o les actuacions.

Aquesta eina ajuda a millorar la usabilitat, l’automatització i la interrelació de diferents accions a Pegasus Vision Center.

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

Avís legal