Consultoria / assessoria tècnica

A la consultoria posem en pràctica la nostra experiència en el sector per a resoldre problemes i consultes, pel que fa al disseny, del funcionament d’un sistema TIC (sistemes que integren el maquinari, el programari i els dispositius de comunicacions, com ara xarxes, servidors, dispositius mòbils, etc.). Assessorem els clients, els expliquem les millors opcions que tenen a la seva disposició, i planifiquem i posem en funcionament tot l’equipament electrònic, informàtic i el programari necessari per donar resposta a les necessitats reals de cada client específic.

Per fer-ho, avaluem la instal·lació i, juntament amb el client, analitzem les seves necessitats.

Elaborem un Pla Director de Sistemes d’Informació que ens permet determinar l’estat actual dels sistemes informàtics del client, les seves necessitats i identificar l’estat futur d’aquests sistemes alineats amb els objectius del client.

El nostre objectiu és que el client millori el rendiment de les seves instal·lacions i assoleixi un funcionament òptim.

Contacti amb nosaltres

+34 977 32 73 34

C/ de l' Abat Escarré 18 A, local 2 43204 Reus, Tarragona (ESPAÑA)

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament per part de PEGASUS SOLUTIONS amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosté i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de PEGASUS SOLUTIONS. Es podran exercir els drets daccés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a ladreça administracion@pegasussolutions.es. En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legalment o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de linteressat. No es fa cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqueu de forma immediata a administracion@pegasussolutions.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, per tal que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.